ZWROTY I REKLAMACJE

Reklamacje, zwroty towaru i gwarancja

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną (zob. Poniżej) sklepu internetowego GLAMADISE.PL i prawem obowiązującym w Czeskiej Republice. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie towary podlegają gwarancji 24 miesięcy przy odbiorze z rachunkiem (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego) i 12 miesięcy przy odbiorze z fakturą – REGON - (zgodnie z Kodeksem Handlowym). Gwarancja stosuje się tylko do wad produkcyjnych, nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego stosowania lub obchodzenia się i noszenia w niewłaściwy sposób.

Gwarancja może być stosowana dopiero po rozpoczęciu okresu gwarancyjnego, który rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru. W czasie transportu towarów, odpowiada za nie firma transportująca. Uszkodzenie towaru podczas transportu muszą być wyjaśniane z przewoźnikiem przy odbiorze dostawy. Jeżeli kupujący odkryje wadę towaru spowodowaną jego przewozem lub różnicę między dowodem zakupu i rzeczywiście dostarczonym towarem, należy niezwłocznie skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail. Powiadomienie należy przekazać niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od daty otrzymania towaru, ponieważ po tym czasie przesyłka zostaje uznana za kompletną i bezbłędną. W przypadku, gdy po otrzymaniu towaru przez nabywcę w okresie gwarancyjnym pojawią się wady towaru, kupujący może złożyć uzasadnioną reklamację.Jeśli nie składasz reklamacji na miejscu, odeślij towar przesyłką poleconą na adres : Glamadise Stara cesta 1/2286 37006 Ceske Budejovice Ceska republika (Czech republic)Jeśli wysyłasz reklamację/ zwrot za pobraniem, przesyłka nie zostanie przyjęta!

W celu szybszego rozpatrzenia reklamacji należy wysłać e-mail na: info@glamadise.com z informacją o numerze zamówienia i opisać wynikły problem. Należy też podać numer konta bankowego, na który ma być wysłany zwrot pieniędzy.

W celu dokonania sprawnego zwrotu towaru niezbędne jest wysłać e-mail na adres: info@glamadise.com z informacją o numerze zamówienia oraz listą zwracanych rzeczy. Ponadto należy podać numer konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot pieniędzy.

Uwaga! Reklamacja może być uwzględniona jedynie, gdy zostanie wysłany e-mail z informacją, co mamy zrobić ze zwróconą przesyłką ( wymienić towar czy np. zwrócić pieniądze).

*System nie jest dostosowany do udzielania informacji o przyjęciu przesyłki do reklamacji. W tym celu polecamy śledzić numer przesyłki u przewoźnika.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie przewidzianym przepisami prawa, tj. w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępowania reklamacyjnego (data otrzymania przez nas reklamowanego towaru).
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wysyła się kupującemu naprawiony lub wymieniony towar z powrotem. Jeśli towaru nie ma już w magazynie i nie jest on dostępny u producenta, kupującemu zostaną zaoferowane produkty podobne w tej samej cenie lub będzie mu zwrócona kwota równa cenie sprzedaży.